دسته بندی ها

نیم کیلو شلغم

وضعیت:
نا موجود
قیمت فروش:
4,500
تومان
تعداد:

0

به در خواست مشتری ها این کالا در 500 گرم فروش می رود.

هر عددی که مشخص می کنید برابر با 500 گرم یا همان نیم کیلوگرم است. و قیمت درج شده نیز قیمت نیم کیلوگرم است.

به عنوان مثال وقتی عدد 3 را در خرید تعیین می کنید 1500گرم و یا همان 1.5 کیلوگرم کالا خریده اید.

به عنوان مثال وقتی عدد 10 را در خرید تعیین می کنید پنج کیلوگرم کالا خریده اید.

امتیاز شما
نظر شما:
  • محصولات مشابه